ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2

Εκδοτικός Οίκος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

 

Στόχος της σειράς εκμάθησης της ελληνικής ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ είναι να παράσχει στον ξενόγλωσσο σπουδαστή μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, ιδωμένης από πολλά πρίσματα. Φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις αγωνίες, τις χαρές, τον ενθουσιασμό, τους φόβους, τα επιτεύγματα και τους προβληματισμούς των Ελλήνων σήμερα, μέσα από την παρακολούθηση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα που θίγονται εδώ.
Επίσης, στόχος των βιβλίων είναι να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες επικοινωνίας αλλά και πιστοποίησης των γνώσεων τους, μέσω της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ή άλλων οργανισμών οι οποίοι οργανώνουν ή πρόκειται να οργανώσουν τη διεξαγωγή παρόμοιων εξετάσεων με βάση του Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών και τα επίπεδα του ΚΕΓ, βάσει του Π.Δ. 60/30-6-2010 ΦΕΚ Α' 98.


Το ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2 - Τόμος α' (το οποίο κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) συμπληρώνεται από:
1.    το ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (και σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο περιλαμβάνεται στην έντυπη μορφή (δεύτερο μέρος της έντυπης έκδοσης),
2.    το audio book ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2 - Τόμος α' σε μορφή 2 CDs, τα οποία περιλαμβάνουν τα κείμενα των ενοτήτων του ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ και του ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ,
3.    την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο ελληνομάθειας Γ1 (και Γ2) ΓΛΩΣΣΑ www.ellinikiglossa.eu, με επιπλέον κείμενα και ασκήσεις,
4.    την υποστήριξη μέσω σεμιναρίων και συμβουλευτικής σε διδάσκοντες από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού.

 

Το ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και το ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ περιλαμβάνουν:
•    Πέντε διδακτικές ενότητες με ασκήσεις αφόρμησης, κείμενα και ασκήσεις λειτουργικής κατανόησής του
•    Δύο CDs με τα κείμενα των ενοτήτων του ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ και του ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
•    Δραστηριότητες κατανόηση ς προφορικού λόγου
•    Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου
•    Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου
•    Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου
•    Δραστηριότητες επέκτασης του λεξιλογίου
•    Πολιτιστικά και διαπολιτισμικά στοιχεία για την κάθε Ενότητα
•    Τραγούδια
•    Λίστα θεματικού λεξιλογίου για κάθε Ενότητα
•    Παιχνίδια ρόλων
•    Ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου
•    Κανόνες και ασκήσεις προφοράς
•    Ιδιωματισμούς, εκφράσεις και παροιμίες της ελληνικής
•    Προτάσεις για συνθετικές δημιουργικές εργασίες
•    Προτάσεις για περιήγηση στο διαδίκτυο, ελληνικές ταινίες και βιβλία σχετικά με το θέμα κάθε Ενότητας
•    Πίνακες γραμματικής
•    Τα κείμενα ορισμένων δραστηριοτήτων ακουστικής κατανόησης
•    Τις λύσεις των κλειστών ασκήσεων
•    Αυθεντικές φωτογραφίες από την ελληνική πραγματικότητα

ISBN: 978-1-908362-77-3


Product: 978-1-908362-77-3
Price includes VAT  

Out of stockPrint-icon SendToAFriend-icon 

Make purchases with cards, quickly and safely, through the secure environment of the co-operating banks
banks4
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer