ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

Εκδοτικός Οίκος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Συγγραφείς: Θ. Δαλπαναγιώτη, Αναστασία Μπιρμπουτζούκη, Κυριακή Σισμανίδου

 

Το υλικό είναι εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος, που ακολουθεί το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, ελληνική μετάφραση του Common European Framework).

Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες:

(α) κατανόηση γραπτού λόγου,
(β) χρήση γλώσσας,
(γ) κατανόηση προφορικού λόγου,
(δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και
(ε) παραγωγή προφορικού λόγου.

Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.


Product: 9789607779748
Price includes VAT  

Quantity : 
Print-icon SendToAFriend-icon 

Make purchases with cards, quickly and safely, through the secure environment of the co-operating banks
banks4
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer