ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2


Εκδοτικός Οίκος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Συγγραφείς: Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Παπαχατζή, Δ. Τζιμώκας, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα

Αποτελεί πρακτική εφαρμογή των αρχών του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος για το επίπεδο Β2 («Καλή Γνώση»).

Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες:
α) κατανόηση γραπτού λόγου,
β) χρήση γλώσσας,
γ) κατανόηση προφορικού λόγου,
δ) παραγωγή γραπτού λόγου και
ε) παραγωγή προφορικού λόγου.

Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-7779-61-8


Product: 978-960-7779-61-8
Price includes VAT  

Out of stockPrint-icon SendToAFriend-icon 

Make purchases with cards, quickly and safely, through the secure environment of the co-operating banks
banks4
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer