ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Θεωρία και Ασκήσεις

Εκδοτικός Οίκος: ΓΡΗΓΟΡΗ

Συγγραφέας: Γιώργος Δημακόπουλος

 

Η "νεοελληνική γραμματική", παρακολουθώντας τις αλλαγές που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τα παραπάνω ενώ, όπως υποδηλώνεται και από τον τίτλο, περιέχει μια αναλυτική παρουσίαση της νεοελληνικής γραμματικής υπό το πρίσμα της νεότερης γλωσσολογίας. Ειδικότερα, προβλέπονται ουσιώδεις θεωρητικές παρατηρήσεις σε όλα τα γραμματικά επίπεδα, της φωνολογίας, μορφολογίας, του συντακτικού και του σημασιολογικού όπου έχει ενσωματωθεί ένας - επαρκής για τις ανάγκες του βιβλίου - ορθολογικός, ετυμολογικός και ερμηνευτικός οδηγός της νέας ελληνικής.

Εν συνεχεία, και κατά το πρότυπο των διαγωνισμών, παρατίθενται ασκήσεις που ανταποκρίνονται σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι. Επιπρόσθετα, δίνονται στο τελευταίο μέρος των "Ασκήσεων" ορισμένα τεστ κατανόησης κι επεξεργασίας κειμένου που συμπληρώνουν το θεματολόγιο των προαναφερθείσων εξετάσεων.

Οι απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις καθώς και θέματα παρελθόντων ετών ολοκληρώνουν τα περιεχόμενα του ανά χείρας βιβλίου, συνιστώντας απαραίτητο απαραίτητο γνωστικό κόμβο στην προετοιμασία των υποψηφίων.

 

ISBN: 9789603333937


Product: 9789603333937
Price includes VAT  

Out of stockPrint-icon SendToAFriend-icon 

Make purchases with cards, quickly and safely, through the secure environment of the co-operating banks
banks4
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer