ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ


ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ
Παιδαγωγικό εργαστήρι για το πρώτο ξεκίνημα

Εκδοτικός Οίκος: ΓΡΗΓΟΡΗ
Συγγραφείς: Λιοδάκης Δημήτριος  - Παπανικολάου Λιοδάκη Περσεφόνη


Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές, οι οποίοι ξεκινούν το περιπετειώδες και πολύ όμορφο ταξίδι τους στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.

Με τη συστηματική και μεθοδική παρουσίαση των επιμέρους μαθημάτων όλοι οι μαθητές, Έλληνες και αλλοδαποί, ακόμη και όσοι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, θα διδαχτούν και θα μάθουν:

 • Να χειρίζονται σωστά τον προφορικό λόγο, δηλαδή να χρησιμοποιούν γλώσσα απλή, με ειρμό και με καθαρή άρθρωση, ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητοί.

• Να διαβάζουν με ευχέρεια γράμματα, συλλαβές, λέξεις και προτάσεις, καθώς και ένα απλό κείμενο, τηρώντας τα βασικά σημεία στίξης και να κατανοούν το περιεχόμενό του.

• Να αντιγράφουν και να γράφουν σωστά, με υπαγόρευση και από μνήμης γράμματα, συλλαβές και απλές προτάσεις.

• Να εκφράζουν γραπτώς τις σκέψεις τους με λογική σειρά και συνοχή σε ένα απλό και εύκολα κατανοητό κείμενο, τηρώντας τους βασικούς κανόνες σύνταξης και γραμματικής, χρησιμοποιώντας σωστά και τα βασικά σημεία στίξης.

Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: Παρουσιάζονται με παιγνιώδη μορφή πολλές και ποικίλες γλωσσικές ασκήσεις, με πλήθος σχετικών εικόνων, αλλά και πολλά πρωτότυπα επαναληπτικά-εμπεδωτικά μαθήματα, ώστε η μάθηση να επιτευχθεί με εργαστηριακό-ανακαλυπτικό-δημιουργικό τρόπο.

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται μια συνοπτική θεωρητική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους, με συγκεκριμένα και εφαρμοσμένα παραδείγματα.

 

ISBN: 9789606120992


Product: 9789606120992
Price includes VAT  

Out of stockPrint-icon SendToAFriend-icon 

Make purchases with cards, quickly and safely, through the secure environment of the co-operating banks
banks4
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer